Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku, delikty administracyjne i kontrole [10.06.24]

Rejestracja
Uczestnik
Rejestracja zakończona 10.06.2024 10:00
399,00 PLN + VAT
490,77 PLN brutto
zakończona

Opis wydarzenia
SZKOLENIE ONLINE:
Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku, delikty administracyjne i kontrole

[szkolenie on-line, 10.06.2024, GODZ. 10.00-13.00]
---------------------------------------------------------

PROGRAM SZKOLENIA*:

1. Wprowadzenie: Wykroczenia, przestępstwa i delikty administracyjne

2. Aktualnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami i wynikające z nich obowiązki podlegające odpowiedzialności karnej lub administracyjnej

3. Organy kontrolujące i ich uprawnienia (jak przygotować się do kontroli):

 • organy uprawnione do kontroli w zakresie gospodarki odpadami,
 • prawa i obowiązki organów kontrolnych oraz podmiotów kontrolowanych wynikające z przepisów prawa,
 • etapy kontroli – co należy wiedzie

4. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa oraz delikty administracyjne:

 • jakie są konsekwencje w przypadku stwierdzenia naruszeń w zależności od ich rodzaju i stopnia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska (sankcje pieniężne i niepieniężne – i co dalej?)
 • na co zwrócić uwagę, by obrót odpadami nie okazał się nielegalny (mechanizmy gospodarki odpadami skutkującej naruszeniami prawa i ich konsekwencje – na przykładach rodzajów odpadów)


---------------------------------------------------------

Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują:
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • dostęp do nagrania ze szkolenia
 • zaświadczenia udziału w warsztatach

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
 • przetwarzających odpady,
 • wytwórców odpadów (mile widziani również mali i średni przedsiębiorcy),
 • wszystkich zainteresowanych poszerzeniem lub uzupełnieniem wiedzy w zakresie praw i obowiązków podmiotu gospodarującego odpady, podlegających kontroli i sankcjom,
 • przedsiębiorców i osoby fizyczne planujące działalność w gospodarce odpadami
 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie wydarzenia

UWAGA: 
Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik. Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji. Nie ma konieczności opłacania proformy. Jeśli nie otrzymamy pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu (na adres [email protected]) do 10 dni przed terminem szkolenia tj. do 31 maja 2024 uznajemy rejestrację jako wiążącą. Po szkoleniu otrzymają Państwo fakturę.
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
10.06.2024 10:00
Zakończenie:
10.06.2024 13:00

On-line / Platforma ZOOM

Strona wydarzenia:
https://kontrole.abrys.pl/

Udostępnij znajomym:

Organizator

Abrys Sp. z o.o.

ul. Daleka 33, 60-124 Poznań

[email protected]

728 971 203

pl